شورلت ایمپالا 1974

1 – تودوزی صندلی ها به فرم فابریک با پارچه اصل

2 – تعمیر و طبی کردن صندلی ها

3 – اضافه کردن نمد به زیرسازی صندلی ها


شماره تماس : 09132993343