جک اس 5

1 – دوخت و نصب روکش های صندلی به فرم فابریک

2 – دوخت و نصب کفپوش چرمی بصورت تمام آبندی شده

3 – طبی کردن صندلی راننده


شماره تماس : 09132993343