سیلو 2002

1 – تودوزی صندلی به فرم فابریک

2 – تعمیر صندلی

3 – طبی کردن صندلی راننده

4 – صفرشویی کامل داخل خودرو (کف خودرو ، سقف ، رودری ها و …)

5 – نمدکاری و صداگیری کف خودرو

6 – فرش کف خودرو به صورت آبندی


شماره تماس : 09132993343