هیوندای آونته

1 – دوخت و نصب روکش به سبک تودوزی

2 – تعمیر صندلی ها

3 – طبی کردن صندلی راننده

4 – شست و شوی قاب های صندلی

5 – تعمیر ریل ها و بخواب صندلی


شماره تماس : 09132993343